24 de març 2015

Sessió 4 de MarçAvui 4 de març del 2015, assistim a la quarta sessió: Aida, David, Odet, Raül i Begonya.
Primer de tot, Odet ens confirma la publicació del monogràfic en la web www.quadernsdigitals.net i ella i Raül s'ofereixen a redactar la seua introducció. Aquesta farà referència als principis i als eixos vertebradors que tots els casos pràctics del monogràfic comparteixen de la Metodologia Activa a l'aula.
A continuació, passem a revisar el llistat dels casos pràctics que formaran part del monogràfic. Després de modificar la llista inicial, el nombre de propostes és de 13 i recull casos pràctics des de les etapes d'infantil fins la universitat:

            1. Tècnica TAI (5è primària).
            2. Educació Emocional en l'aula inclusiva (3r Cicle primària).
            3. Projectes de treball (3r primària).
            4. Kamishibai (5e i infantil).
            5. Grups d'investigació (1r ESO C. Naturals).
            6. Grups interactius (1r cicle ESO Valencià).
            7. Coneixement integrat (2nESO).
            8. Habilitats cooperatives (Tots els nivells de primària).
            9. Projecte-treball (Universitat).
            10. Diagnòstic social participatiu (Universitat).
            11. APS (Universitat).
            12. Tutorització entre iguals (4t ESO Física i Química).
            13. Experiència internivells (4tESO i infantil Plàstica).

Per finalitzar la sessió, es defineix la plantilla per redactar els casos pràctics utilitzant com a referència el model del llibre «Prácticas inclusivas: experiencias, proyectos y redes». La nova plantilla s'enviarà a tots els companys i companyes per correu electrònic i també es penjarà al Google Drive. Els esborranys es penjaran en el núvol de Google Drive com a data límit el 24 d'abril i es farà una proposta de grups de revisió de cada cas pràctic abans del 29 d'abril (propera sessió del seminari). Cada grup de revisió ha de llegir els esborranys assignats al seu grup abans de la propera sessió.

En la propera sessió del 29 d'abril, es farà una dinàmica de reunió per parts, on els membres de cada grup discutiran els casos pràctics assignats al seu grup a partir dels esborranys penjats al Google Drive.