03 de novembre 2011

Sessió seminari dimarts 23

La sessió va estar dedicada a revisar la marxa de la iniciativa de les xiques de l'IES Secció Serà d'Espadà d'Onda. Lidón i Rosa ens van explicar que es troben en una fase inicial amb el grup de 1r d'ESO integrat per alumnat, com ho diria?, difícil, pot ser la paraula. En aquest grup Rosa, professora de PT, és l'eix que fa de connexió entre tot el professorat, ja que ella està present en les classes de matèries instrumentals juntament amb el professorat de cadascuna d'aquestes matèries. Doncs bé, ens explica Rosa que no està resultant gens fàcil el treball amb els xavals i xavales per la manca d'habilitats a l'hora de complir unes normes bàsiques de comportament que faciliten el clima de respecte en l'aula. Al professorat els està resultant esgotador i s'han marcat l'objectiu d'interioritzar aquestes habilitats fins a Nadal. De vegades, ens explica Rosa, sent que no pot més, fins i tot ha caigut malalta de coses que mai no havia patit. Però amb l'ànim i la força de la resta dels companys es recupera i es troba molt més optimista. Realment la tasca que tenen per davant és un repte només per a persones atrevides i valentes com ella.
Rosa ens convida a assitir a alguna de les seues classes i aportar ajuda i idees per traure el millor d'aquesta experiència.
Assiostents: Lidón, Rosa, Manel, Isabel, Paula, Ana, Raül i Carmen (de l'IES Miquel Peris del Grau) que assisteix per primera vegada al seminari.