03 de març 2011

Acta sessió dia 24 de febrer 2011


El passat dijous 24 de febrer vam tenir la 5a reunió ordinària del seminari de ciutadania crítica. Aquesta vegada ens vam reunir en el seminari del departament de traducció i interpretació de la UJI.

A aquesta reunió van assistir, per ordre alfabètic, Carmen, Dolors, Isabel, Rosa, Teresa, Victor i Raúl.

La temàtica tractada en el desenvolupament de la sessió va ser, tal i com s’havia acordat en la planificació, la presentació dels treballs que estan desenvolupant els membres del seminari. Primer va ser la intervenció de Raúl que ens va explicar de manera extensa com porta a terme els treballs d’investigació en l’assignatura de 1r de batxillerat “ciències per al món contemporani”. Després van intervindre Isabel i Dolors explicant pas a pas com treballen en grups col·laboratius en 1r, 2n i 3r d’ESO en els seus respectius instituts, fent una reflexió dels aspectes positius i negatius d’aquest treball.

Finalitzada l’explicació s’acorda que la pròxima sessió tractarà dels grups d’investigació-acció.