01 de juny 2011

INVESTIGACIÓ- ACCIÓ

Donem la benvinguda a Irene de la Universitat de València i inicem el debat sobre el tema d'avui: la investigació-acció.Tots els assistents (Santi, Auxi, Raul, Mati, Isabel, Dolors, Rosa, Odet i Carmen) tenim alguna idea del que és ...però.. d’on sorgeix? què implica?

Després d'analitzar algunes referències de John Elliot, de Freire… comentem alguns conceptes associats: métode, incertesa, insatisfacció, acció...

Rosa relata com en el seus començaments com a mestra de PT van haver factors decissius que l'animaren a experimentar amb noves propostes a l'aula: el suport dels companys, l'inconformisme... Ens transmet il.lusió al pensar tot el que, en els sis darrers anys, els seus alumnes han apres...i l'ús que han fet del quadern de l’equip: " és fantastic perquè els ajuda a organitzar-se el trabll i a ser més autònoms".

Raul fa referència a la necessitat d’experimentar constantment, i Isabel relata com, des de la seva manera “caòtica” de fer escola, que al principi li creava molta ansietat, està aprenent a ficar una mica d’ordre.

Santi està d'acord i comenta la necessitat d'aprendre a gestionar la incertesa del docent i la insistència... Per exemple, els seus estudiants han anat valorant la necessitat de dialogar per a arribar a acords: "Això s’apren, s’ha de treballar, encara que siga un proces llarg...s'ha de insisitir". En eixe mateix sentit Mati conta com amb els anys s’apren a treballar en grup. Per exemple, els estudiants anoten les reflexions a la llibreta sobre la valoració del treball en equip i ara ja saben valorar com estan prenent les decissions, i valorant com van avançant...Carmen comenta que treballa en grups heterogenis i "pareix que estic notant algun canvi encara va a poc a poc, pel moment he aconsseguit motivar-los".

Mati comenta que amb els projectes de treball els xiquests es motiven i és una molt bona ocasió per enllaçar i fer intervencions interdisciplinars…eixen molts llligams (Egipte antic i actual) i tenen molta inquietud per saber i per mostrat tot el que saben. Si estan interessats son autònoms per a aprendre: "el treball per projectes els porta a indagar, a investigar problemes que els van sorgint, ells tambe fan investigació –acció!".

Rosa planteja que és fonamental explicar la metodologia de la indagació sobre la pràctica als pares, inclús que s’impliquen en eixa indagació.

Passem a veure les fases de la investigació-acció:

  1. Tenim un problema... definir-lo és difícil
  2. Què han dit els demés sobre això? (bibliografia)
  3. Es planteja la pregunta que es vol respondre
  4. Es planteja la hipòtesi o la resposta tentativa.
  5. Es trien instruments per a recollir informació
  6. Es recullen evidències
  7. Analitzem dades i treiem conclusions.

Fiquem -ho en pràctica!!

Analitzem el cas que planteja Carmen: "estudiants que treballen en grup però que no treballen com un grup..." i iniciem el procés: definim el problema, revisem el que ja sabem (sí que sabem coses sobre els rols!! Isabel, Rosa, Santi... tots donen idees) i ara ve el millor... formulem la pregunta d'investigació!! (Uffff, però la pregunta canvia a mesura que la situació canvia...Ehmm...quina és la pregunta??)

I ara venen les hipòtesis: tots tenim hipòtesis!! funcionarà si....dedique un temps de cada sessió a recordar els rols, funcionarà si... hi ha més persones a l’aula, funcionarà si.... a les tutories s’aborda el tema dels rols...

Triem instruments per a recollir dades: narracions, enquestes, escales, diaris dialogats, incidents crítics… llistes de control, inventaris, gravacions dvd, fotos, dibuixos… llibretes, agendes… sociogrames... joc de rol, murals, fotos...

Uauu!!...analitzem la informació (...millor si és conjuntament), fem la interpretació i...ACCIÓ!! ...
i.... NOVES PREGUNTES!!


Fiuuu!!

Propera sessió: 2 de juny,
cine i valors.