25 de febrer 2016

JORNADES "EDUCAR CON CO-RAZÓN"
ATENCIÓ!!!Us informem que les inscripcions per a l’activitat TALLER VIVENCIAL -13 DE MAIG (UNIVERSITAT JAUME I) estan tancades.

A partir d’avui 5 de maig del 2016 solament es podran inscriure i es comptabilitzaran les inscripcions a l’activitat Conferència – 14 de maig (Betxí).

Si algú està interessat/da en assistir al TALLER VIVENCIAL -13 DE MAIG (UNIVERSITAT JAUME I) pot acudir el dia i lloc indicat i en cas de que hi haga butaques lliures es deixarà accedir a les persones NO inscrites (per ordre d’arribada).


El servei de LUDOTECA solament està disponible

per al dia 14 de maig a BETXI.
Gràcies i disculpeu les molèsties.

SESSIÓ 24 DE FEBRER: “Diferenciació pedagògica en el aula intercultural inclusiva i democràtica ”


Avui 24 de febrer del 2016, assistim a la sessió del “Seminari de Ciutadania Critica: per una escola intercultural inclusiva”: Marta, Begonya, Maite, Manel, Aida, Mati, Isabel, Beatriz, David Gonzalez, Santi i Ana  (mestra de música de l’escola de Santi).
Primerament fem una ronda de presentacions per a que Ana ens conegui.

Posteriorment  Aida Sanahuja ens explica el seu treball de recerca: “Diferenciació pedagògica en el aula intercultural inclusiva i democràtica ”. Comença la seva intervenció abordant el concepte de diferenciació pedagògica, que es una resposta del professorat a les necessitats del alumant. Seguint a Tomlinson (2008), veiem que es pot diferenciar el contingut, procés i producte segons les aptituds, interessos i perfils d’aprenentatge del alumnat. També delimitem el que és i el que no és la diferenciació pedagògica.

Tot seguit, Aida, ens explica en que consisteixen els estudis múltiple de casos de tipus instrumental. A continuació, ens parla detalladament de cada un dels 3 casos que composen el seu estudi de camp.
El CAS 1, correspon a un aula de 5é de primària d'un centre de Castelló. Parlem de la diversitat d’alumnat que ens encontrem en l’aula i sobre els agrupaments i càrrecs que realitza cada grup. Seguidament abordem les diferents estratègies que utilitza el docent en l’aula i ressaltem l’ús de les rúbriques per a l’avaluació.     

Pel que fa al CAS 2, aquest es contextualitza en dues aules de 2n de primària de Betxí. Es comenta i es descriu cada una de les aules. Explica com es fan els agrupament i les diferents metodologies emprades. Remarquem la gran implicació de les famílies.
Per últim, abordem el CAS 3. Aquest es localitza en Quart de les Valls en un aula de 5é i 6é. S’explica com la mestra fa els agrupament al llarg del curs i abordem, després, les diferents pràctiques d’aula observades per Aida. Parlem de la gran presència de les TIC en l’aula.

Per acabar recordem les Jornades “EDUCAR CON CO-RAZÓN” que es duran a terme el 13 i 14 de maig, i en el reconeixement dels 10 anys del nostre seminari.  Ens tornarem a reunir el 13 d’abril.