05 de febrer 2015

Sessió de Gener 2015


Avui 28 de gener del 2015, dediquem la tercera sessió del nostre seminari a la proposta plantejada en la darrera sessió: fer un recull de les experiències realitzades pels membres del seminari sobre treball cooperatiu. Hi assistim Aida, Raül, Odet, Isabel, Begonya, David Porcar i Beatriz.

Per començar, es proposa ampliar el camp metodològic de les experiències més enllà del treball cooperatiu i incloure aprenentatge servei, grups interactius,... Tots estem d'acord i es planteja agrupar totes les experiències sota un concepte que podria ser «Metodologia Activa a l'aula».

A continuació, es discutix quin format pot ser el més adequat per a la publicació. Així es planteja la possibilitat de fer una publicació semblant a la del llibre «Prácticas inclusivas: experiencias, proyectos y redes» de la Col·lecció Educació de l'UJI. Aquest llibre recull experiències de pràctica inclusiva de diversos membres del seminari en format article. En un principi la idea ens sembla interessant però la seua difusió pot ser molt limitada i no sembla útil com a eina de treball per a companys i companyes que volen iniciar-se en la metodologia activa, ja que tots els materials (rúbriques, quadern d'aprenentatge, ...) emprats en les experiències no estarien incloses en aquest tipus de publicació. Es discuteix com solucionar aquests dos inconvenients, i es planteja com a alternativa publicar al mateix temps en format paper i digital, a més d'incloure els materials en un annex amb un CD o bé penjar-los on-line i crear un enllaç de consulta. La solució de fer una publicació dual en dos formats sent el format on-line lliure no sembla viable en rendibilitat per a l'editorial de la publicació en paper, així que es descarta. També el format CD que ens sembla obsolet. Finalment, es consensua fer una publicació on-line en forma de monogràfic en la web Quaderns Digital enllaçant-la al blog del nostre seminari amb els materials addicionals. Un exemple d'article que pot contindre aquest monogràfic pot ser el publicat pel nostre company Raül Portolés en aquesta web:

Un cop clar el tipus de publicació, passem a discutir els objectius d'aquesta. Primer de tot, la publicació ens ha de servir com a eina de reflexió cap a la mateixa pràctica docent. En segon lloc, ha de ser una producció conjunta del treball dels 9 anys del nostre seminari. I per últim, ha de ser útil per a facilitar que persones alienes al seminari, com ara els estudiants del Màster de Secundària i del Grau de Magisteri de l'UJI, companys i companyes docents,..., apliquen la metodologia activa en la seua pràctica docent.

Per finalitzar la sessió, es defineix l'estructura de la publicació: una introducció general a la metodologia activa i un recull de casos pràctics duts a terme a l'aula. Així es fa un llistat dels casos que aportaran els assistents a la sessió d'avui, d'altres possibles de membres que no han pogut assistir a la sessió, a més d'experiències de companys que en l'actualitat no pertanyen al seminari però que han format part i que han treballat i/o treballen la metodologia activa a l'aula.

La tasca per a la propera sessió del 4 de març és la següent:
a) Confirmar si es pot fer la publicació en la web www.quadernsdigitals.net
b) Finalitzar el llistat dels casos pràctics.
c) Determinar el format de redacció.
d) Revisar el material de cada cas pràctic (tasca individual).