31 de gener 2016

SESSIÓ DEL 27 DE GENER


Avui 27 de gener del 2016, assistim a la sessió del “Seminari de Ciutadania Critica: per una escola intercultural inclusiva”: Alicia, Begonya, Raül, Manel, Marta, Maite, Laura i Odet.

Primer de tot, Odet ens explica que la sessió de maig amb Jose María Toro s'ha repensat i finalment serà unes jornades de dos dies. El primer dia, divendres 13 de maig a la vesprada, Jose María Toro realitzarà un taller vivencial sobre educació emocional a l'aula en l'UJI obert a tota la comunitat educativa. En acabar es farà un reconeixement dels 10 anys del nostre seminari. El segon dia, dissabte 14 de maig, en l'auditori de Betxi, Jose María Toro donarà una xerrada-ponència oberta al públic en general (docents, pares, ...) amb la col·laboració de l'UJI, l'Ajuntament de Betxi, el CEIP Cervantes Dualde i la Fundació Novessendes.

En segon lloc, Manel ens explica que està portant a terme els grups interactius en un grup de 2n d'ESO en l'assignatura de Valencià. Ens ha parlat de:
a) Característiques del grup classe: són 25 alumnes, però com hi ha 4 absentistes, normalment són 21 alumnes a classe. És un grup molt heterogeni, amb un grup de 4 d'alumnes conductuals i poc motivats, un grup una mica més motivat i una minoria amb ganes de treballar. A banda, hi ha una alumna que es nega sistemàticament a treballar, tant en grup com individualment, ja que mostra
rebuig cap a la llengua valenciana.
b) Organització dels grups interactius: s'han fet tres grups de 7 alumnes amb dos voluntaris i el professor. El repartiment dels alumnes per grups heterogenis s'ha fet seguint criteris acadèmics i actitudinals. De manera que en cada grup hi ha un alumne del grup dels desmotivats, i en un dels grups coincideixen dos. Els grups s'han fet tan nombrosos perquè no hi ha més voluntaris al centre. Els voluntaris pertanyen al grup que es va fer a l'inici de curs per una altra professora que fa uns quants anys que treballa amb grups interactius al mateix institut de secundària. Els voluntaris són la mare d'un alumne del centre que no està en aquest grup i una coneguda d'altres pares voluntaris del centre.
c) Organització de les sessions: es realitza una sessió cada dues setmanes. Des de l'inici al mes de
novembre, s'han fet en total 6 sessions. En cada sessió es planifiquen diferents activitats del llibre de text i altres d'elaboració pròpia per part de Manel. Aquestes s'agrupen en tres i els dos voluntaris i Manel es fan responsables d'una de les tres activitats. Els grups d'alumnes han de passar per totes elles durant els 55 minuts que dura la sessió.

d) Objectius de les activitats: parlar en valencià, realitzar les activitats i cooperar entre ells durant la realització de les tasques.
e) Avaluació: els voluntaris i el professor emplenen un full amb les observacions realitzades durant el treball en grups interactius i amb l'opinió dels alumnes sobre aquest treball diari.
f) Resultats: dos dels tres grups estan molt contents amb el treball en grups interactius i els resultats són molt positius. L'altre grup presenta mancances en l'organització i comunicació, el treball el realitzen individualment, ja que no els agrada treballar amb la resta de companys d'eixe grup.

Després d'exposar el seu treball en grups interactius, Manel ens demana suggeriments per millorar aquest treball. Entre totes i tots li hem donat les següents idees:
1) Refer els grups: fer grups més menuts, entre 3 i 5 alumnes. Realitzar un sociograma per distribuir als alumnes seguint criteris d'afinitat, a més dels acadèmics i actitudinals.
2) Augmentar el nombre de voluntaris: demanar a l'UJI alumnes de magisteri, del màster de secundària, ... Com a voluntaris.
3) Millorar la cohesió de grup: activitats de cohesió com les que ens va ensenyar David Porcar poden ajudar a millorar l'ambient grupal i fer que l'alumna que rebutja el valencià puga tenir ganes de participar-hi.
4) Realitzar activitats de joc motivadores: activitats com el doblatge de pel·lícules, competicions amb pissarres petites, ... Milloren la relació entre els components del grup i també poden motivar a l'alumna que rebutja el valencià.
5) Avaluació: explicar de nou els objectius del treball en grups interactius realitzant rúbriques de treball individual i grupal entre tots. Així, caldria tenir una rúbrica per als voluntaris, una per al professor i una d'avaluació per part de l'alumnat del treball de grup i del treball individual propi i de la resta de companys del grup.

La propera sessió serà el 24 de febrer del 2016, en ella Aida Sanahuja ens explicarà el seu treball d'investigació en els camps de la diversificació pedagògica i la participació democràtica en l'aula inclusiva.