08 de gener 2015

Nova sessió del seminari


Avui 17 de desembre, dediquem la segona sessió del nostre seminari a les dinàmiques de cohesió de grup. Hi assistim Aida, Raül, Odet, Isabel, Begonya i David Porcar, qui ens orientarà en aquest aspecte.

Abans de començar amb les dinàmiques, comentem l'estat dels projectes que aquest curs estem portant endavant. Begonya i Raül s'interessen per l'organització dels grups interactius a les classes de 1r i 2n d'ESO de l'IES Politècnic que Dolors i Isabel han engegat aquest curs. Isabel explica el funcionament de manera general i Begonya planteja la possibilitat d'assistir a alguna sessió per observar-hi i aprofundir en el treball a l'aula. Després d'intentar quadrar els horaris i sense poder fer-lo, enregistrar amb vídeo les classes es planteja com una solució per poder compartir l'experiència amb la resta de membres del seminari. Així, Odet proposa anar més enllà i fer una recopilació de materials realitzats pels membres del seminari sobre treball cooperatiu en diferents formats (audiovisuals, escrits,...). L'objectiu és fer un recull per compartir aquestes experiències amb els companys/es del seminari i altres persones interessades, com ara els estudiants del Màster de Secundària i del Grau de Magisteri de l'UJI, etc. Aquesta idea ens sembla fantàstica i quedem en portar per a la propera sessió enregistraments, fotografies, escrits,... de les nostres experiències d'aprenentatge cooperatiu (lectura en parelles, quaderns d'aprenentatge, tutorització entre iguals, aprenentatge servei, grups interactius, ...) per poder començar a donar forma a la seua publicació en format paper i/o digital 

Un cop establerta la tasca per al 28 de gener, passem a les dinàmiques de grup. Com vam comentar en la darrera sessió, aquest tipus de dinàmiques estan incloses dins de l'àmbit d'intervenció A del treball cooperatiu i són indispensables per aconseguir que, a poc a poc, els alumnes i les alumnes d'una classe prenguen consciència de grup. Per començar, David Porcar ens fa una breu introducció sobre les habilitats cooperatives i la seua importància, remarcant que cal incidir constantment en elles. La cohesió de grup mai s'ha de deixar a banda, atés que en qualsevol moment poden sorgir determinats problemes o dificultats que pertorben el «clima» de l'aula i facen necessari el restabliment d'un de més adequat. Així, cal treballar amb els alumnes les dinàmiques de grup prèviament al treball cooperatiu i durant el desenvolupament d'aquest. A continuació David ens explica les següents dinàmiques: món de colors, el rogle de la mirada, l'entrevista, un ball consensuat, el/la dibuixant i full a l'esquena. Les dues últimes les hem realitzades al final de la sessió sent nosaltres els participants i David el coordinador, valorant l'experiència molt positivament.
  • Món de colors: Cada participant es posa d’espatlla a la paret, tanca els ulls i resta callat. A cadascú se li enganxa en el front un gomet de color, de manera que no puga veure quin color li ha tocat. A un participant no se li posa cap gomet o se li’n posa un de completament diferent, que només porta ell. Seguidament ja poden obrir els ulls i se’ls diu que tenen dos minuts, sense dir res, per agrupar-se. El tutor, o algun dels participants, observa com ho fan, i què passa amb el que té el gomet diferent... Després parlen sobre el que ha passat, com ho han fet, com s’han sentit.

  • El rogle de la mirada: En una primera fase, tots els participats es posen en rogle dret mirant als companys als ulls. Les mirades són a l'atzar i cal mantenir el silenci. En una segona fase, s'ha de connectar amb la mirada amb un altre participant i intercanviar-se la posició amb ell. En una tercera fase, s'ha de connectar amb la mirada amb un/a altre company/a i intentar xerrar amb la mirada. En acabar es comenta cada fase, les sensacions que hem sentit, ... Incidint en la importància de la comunicació no verbal.

  • L'entrevista: Per parelles els alumnes s'entrevisten mútuament sobre diversos eixos o preguntes (pel·lícula preferida, un valor, un color, ...). Després cal presentar al company a la resta de la classe. L'objectiu és valorar tot el que tenim en comú i el que ens diferencia com a factor enriquidor del nostre grup classe. Hi ha moltes variants d'aquesta dinàmica, una d'elles és fer un doble cercle i que tothom s'entreviste mútuament.


  • Un ball consensuat: En grups de 3 o 4 membres cal realitzar un ball davant la resta de la classe. El ball constarà de diferents passes cadascuna proposada per un dels membres i consensuada per tot el grup.
  • El/la dibuixant: Un participant del grup se situa de peu enfront de la classe amb un full dibuixat pel tutor/a. Aquest sense ensenyar el dibuix ha d'explicar a la resta com l'han de dibuixar. En una primera fase no s'accepten preguntes ni cap interacció amb els que estan dibuixant. En una segona fase, hi ha una interacció total entre ells. Al final es comparen els dos dibuixos i es determina que es necessita per a una bona comunicació.

  • Full a l'esquena: cada participant es posa un full en blanc enganxat a l'esquena. Cadascun dels participants ha d'escriure un tret positiu de cada company en el full d'aquest. En acabar, ens llevem i mirem el full, i comentem amb la resta els nostres sentiments i sensacions.

    Pàgines web on es pot trobar més informació: